Alf Johan Knag


 • Finseseminaret 2013

  Finseseminaret 2013

  Entrepriserettsforeningen i Bergen gjennomfører sitt femte Finseseminar den 17-19. april 2013. Temaet denne gangen er «Det gode Prosjekt.» I seminaret gjennomgås prosjektets fem faser, og det vil bli fokusert på kritiske faktorer som øker muligheten til suksess for både byggherre, entreprenør og rådgiver. I tillegg behandles enkelte særlige temaer, som samspillsentreprise og regningsarbeid. Dessuten får […]

  Les mer
 • Feil i kartgrunnlaget – hvem betaler?
  , ,

  Feil i kartgrunnlaget – hvem betaler?

  Eidsivating lagmannsrett har i en dom fra sommeren 2012 vurdert ansvarsplasseringen der arkitekten hentet inn et kartgrunnlag fra kommunen som viste seg å være feil. Saken gjaldt bygging av Tyin Jotunheim Høyfjellshotell. Spørsmålet var om byggherren kunne velte tapet over på arkitekten. Eidsivating stadfestet tingrettens dom og frifant arkitekten for erstatningsansvar, selv om arkitekten hadde […]

  Les mer
 • Lærdommen av Langemyhrsaken

  Lærdommen av Langemyhrsaken

  Tirsdag 28. august arrangerer SANDS Advokatfirma DA gratis frokostseminar om Langemyhrsaken. Dommen som ble avsagt tidligere i år er betegnet som «årets dom» i feltet mellom entrepriserett og strafferett. Langemyhr ble frikjent for anklagene om bedrageri mot Oslo kommune. Harald Langemyhr og hans forsvarer Bjørn Stordrange er foredragsholdere. Dersom du er interessert i å delta, […]

  Les mer
 • Byggejuss.no fyller ett år!

  Byggejuss.no fyller ett år!

  Den 25. august 2011 åpnet din favorittblogg byggejuss.no. Siden den gang har bloggen blitt brukt av 8000 unike brukere, hvorav nesten halvparten har tittet innom flere ganger for å få med seg siste nytt om juss i bygg- og anleggsbransjen. Vi er ganske stolte av at 4000 mennesker jevnlig følger bloggen! Byggejuss.no har etterhvert blitt […]

  Les mer
 • Hæhre og tidligere Mesta-ansatte vant millionsak

  Hæhre og tidligere Mesta-ansatte vant millionsak

  Det endte med full frifinnelse i tingretten for alle de saksøkte da Mesta anla en av norgeshistoriens største erstatningssaker i sitt slag. SANDS Advokatfirma DA representerte en av de saksøkte. Les dommen her. I 2010 saksøkte det statseide selskapet Mesta AS Hæhre Entreprenør, tidligere ansatte og en innleid konsulent for 457 millioner kroner. Saken har […]

  Les mer
 • ,

  Holmsbu fulltegnet på 35 minutter

  Det var de reneste «Birken-tilstander» da landets advokater kastet seg samtidig over tastaurene for å få meldt på sine delegasjoner til den entreprisejuridiske massemønstringen på Holmsbu i september. Det årlige seminaret i regi av Norsk forening for bygg- og entrepriserett ble fulltegnet på 35 minutter. Arrangøren melder om sinte telefoner og eposter fra de som ikke […]

  Les mer
 • Ny NS 3940 – måling av areal og volum
  , , , ,

  Ny NS 3940 – måling av areal og volum

  NS 3940 har i en årrekke vært retningsgivende for areal- og volumberegninger av bygninger. Nå har Standard Norge nettopp kommet ut med en revisjon av standarden. Det kan meldes om flere betydelige endringer i den nye utgaven.         Skillet mellom arealer og volumer er tydeligere Begrepene bebygd areal (BYA) og bruksareal (BRA) er definert […]

  Les mer
 • Kunnskapsløft på Norges tak

  Kunnskapsløft på Norges tak

  Entrepriserettsforeningen i Bergen arrangerer sitt fjerde årlige seminar på Finse 26-27 april. Professor Lasse Simonsen tar for seg usikre/omtrentlige angivelser i kontrakt, knyttet til pris og overtakelsesdato. Hvilke plikter legger slike på entreprenøren? Og hvilke rettigheter får oppdragsgiveren? Temaene for årets seminar vil være: prisoverslag og usikre fristangivelser overtakelse etter NS 8407 sett i forhold til […]

  Les mer
 • Skjerpede regler om overtakelse
  , , , ,

  Skjerpede regler om overtakelse

  Forum for bygg og anleggsrett er godt i gang over det ganske land. Nå er det overtakelse som står i fokus. Vi fokuserer spesielt på de nye reglene som følger av NS 8407 om totalentreprenørens plikt til å levere både FDV og annen dokumentasjon (etter kontroller, prøving, innregulering mv.) til byggherren senest tre uker før overtakelsesforreningen. […]

  Les mer
 • Hvordan bygge kino?
  ,

  Hvordan bygge kino?

  For en tid tilbake ble vi bedt om å bidra til en håndbok om kinobygging. Resultatet ble en innholdsspekket guide til alle som går med planer om å oppføre bygg med kulturformål. Vår artikkel handlet om organiseringen av selve byggeprosessen gjennom bruk av kontrakter. Artikkelen munnet ut i følgende 10 gode råd til utbyggeren: 1)      […]

  Les mer

Søk