admin


 • Forenkling og effektivisering av plan- og bygningsloven
  ,

  Forenkling og effektivisering av plan- og bygningsloven

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner la torsdag frem forslag til enklere regler for plan- og byggesaker. Forslagene vil bidra til mindre byråkrati og bedre forutsigbarhet i byggesaker. Dette vil skape en enklere hverdag for næringsliv, kommuner og folk flest. Et viktig formål med forslagene som nå skal behandles av Stortinget, er å effektivisere byggesaksprosessene. Regjeringen foreslår […]

  Les mer
 • Nye tidsfrister for boligbygging?
  , , ,

  Nye tidsfrister for boligbygging?

  Dagens tidsfrister ved både rammetillatelser og private vedtatte reguleringsplaner kan bli endret. Det foreslår i hvert fall Høyres boligpolitiske talsmann, Mudassar Kapur, når han i dag legger frem et nytt resolusjonsforslag for boligbygging under Høyres landsmøte: – Med den store boligmangelen vi har i pressområder, er det uansvarlig å stenge dørene for både utbyggere og privatpersoner kun fordi […]

  Les mer
 • Bygg- og anleggsbransjen varsles om store gebyrer
  , , , , ,

  Bygg- og anleggsbransjen varsles om store gebyrer

  Arbeidstilsynet vil ta useriøse aktører i bygg- og anleggsbransjen, og varsler nå om betydelige overtredelsesgebyrer for de som bryter arbeidsmiljølovgivningen. – Poenget er å sanksjonere mot de som driver useriøst og de som utsetter arbeidstakerne for fare, og å forebygge slike brudd på arbeidsmiljølovgivningen, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet til tilsynets hjemmeside. Selv […]

  Les mer
 • Næringsministeren med oppfordring til offentlige oppdragsgivere
  ,

  Næringsministeren med oppfordring til offentlige oppdragsgivere

  Næringsministeren har nylig sendt brev til offentlige oppdragsgivere om de krav som stilles i forbindelse med offentlige anskaffelser. I brevet fremholdes det at utforming av kvalifikasjons- og dokumentasjonskrav, bruk av balanserte kontrakter og oppdeling i delkontrakter er viktig for å sikre god konkurranse om offentlige anskaffelser. I brevet påpekes det blant annet at oppdragsgivere som stiller for strenge kvalifikasjonskrav kan utelukke […]

  Les mer
 • Hvem får rabatten på byggevarene: entreprenøren eller byggherren?
  ,

  Hvem får rabatten på byggevarene: entreprenøren eller byggherren?

  Det er ikke uvanlig at entreprenører får rabatter på materialer hos sine leverandører. I tilfeller hvor rabattene er særskilt gode – f.eks. 50 % – kan følgende spørsmål bli aktuelt: skal entreprenøren alene nyte godt av denne rabatten, eller må han dele den med byggherren? I det følende skal det også kort redegjøres for hvorvidt det gjelder noen begrensinger for […]

  Les mer
 • Ikke lett å forstå konkurransegrunnlag

  Ikke lett å forstå konkurransegrunnlag

  Seks av ti leverandører synes ikke det er lett å forstå oppbyggingen av konkurransegrunnlaget i konkurransene de har deltatt i. Det viser en undersøkelse som Innkjøpskontoret AS har gjennomført. Av de resterende deltakerne stilte 20 % seg nøytrale, mens 20 % syntes oppbyggingen av konkurransegrunnlagene var lett å forstå. Imidlertid var de fleste av den oppfatning at bruk av […]

  Les mer
 • Hva må man særlig tenke på ved valg av tildelingskriterier i anbudsprosess?
  ,

  Hva må man særlig tenke på ved valg av tildelingskriterier i anbudsprosess?

  I tildelingsevalueringen avgjøres hvilken tilbyder som vinner konkurransen, basert på hvilket tilbud som er best etter tildelingskriteriene. Hvilke tildelingskriterier oppdragsgiver velger er dermed viktig for å sikre at han får inn tilbud som dekker behovet best mulig og at dette tilbudet vil oppnå høyeste poengsum når tilbudene skal evalueres. Videre må det sikres at tildelingskriteriene […]

  Les mer
 • Forum for bygg- og anleggsrett
  ,

  Forum for bygg- og anleggsrett

  Dato og tema for vårens Forum for bygg- og anleggsrett er klare: OSLO Forum nr. 1: Taktisk prising, 10. mars 2014 Forum nr. 2: Rekkefølgebestemmelser, 29. april 2014 Forum nr. 3: Rådgiveransvar, 3. juni 2014   TRONDHEIM Forum nr. 1: Taktisk prising, 6. mars 2014 Forum nr. 2: Rekkefølgebestemmelser, 29. april 2014 Forum nr. 3: […]

  Les mer
 • Plankrav til besvær
  , ,

  Plankrav til besvær

  Utbygging, ombygging og bruk av fast eiendom er regulert gjennom det som kan synes som et intrikat kommunalt regelverk av kommuneplaner, kommunedelplaner og reguleringsplaner. Dette regelverket revideres kontinuerlig og er i stadig endring. Selv om regelverket er forankret i plan- og bygningsloven, har den enkelte kommune en viss frihet i forvaltningen av dette slik at […]

  Les mer
 • Veiledningen ”Grad av utnytting” er oppdatert til nytt regelverk

  Veiledningen ”Grad av utnytting” er oppdatert til nytt regelverk

  Revisjonen oppdaterer veiledningen i henhold til gjeldende lovverk, kvalitetssikrer innholdet mot NS 3940:2012 Areal- og volumberegninger av bygninger, og retter opp feil og misforståelser. Illustrasjoner og eksempler er også forbedret fra tidligere utgaver. Enkelte steder gir den nye utgaven mer utfyllende veiledning enn tidligere utgaver og har også med flere illustrasjoner. Veiledningen følger hovedsakelig samme inndeling […]

  Les mer

Søk