Årets anlegg 2011: Dobbeltsporet Lysaker – Sandvika

Vi gratulerer prosjektet Dobbeltspor Lysaker – Sandvika med utmerkelsen Årets Anlegg 2011!

Byggherre: Jernbaneverket
Rådgivere: Dagsone: Dr. ing. Aas Jakobsen – Tunnel: Multiconsult – Reguleringsplan: Asplan Viak -Jernbaneteknisk anlegg: Jernbaneverket – SHA og beredskap: Asenso
Hovedkontrakter:
Lysaker vest – Veidekke Entreprenør
Skallum – Veidekke Entreprenør
Fossveien – NCC Construction
Sandvika øst – Skanska Norge
Dagsone Engervannet – Entreprenører jernbaneteknikk:
Spor og kontaktledning: Baneservice – Signalanlegg: Siemens – Elkraft:
YIT Building Systems – Tele: T-Connect