Blogg om entrepriserett

 • Gruppesøksmål øker prosjekteringsrisikoen

  Gruppesøksmål øker prosjekteringsrisikoen

  Ny kjennelse fra Borgarting lagmannsrett aktualiserer problemstillingen. Da den nye tvisteloven trådte i kraft ble det også for norske domstoler anledning til å anlegge gruppesøksmål. Et sentralt hensyn ved innføringen har vært at søksmål iblant bare vil være mulig dersom det kan skje kollektivt. Med andre ord hvis de enkeltes krav er så små at […]

  Les mer
 • Privatperson må sone 21 dager i fengsel for kjøp av “svart arbeid”

  Privatperson må sone 21 dager i fengsel for kjøp av “svart arbeid”

  «Svart arbeid er moralsk – skatt er tyveri», hevdes det med bred penn på en nettside som etter eget utsagn informerer om «selvforsvar mot statlig, organisert kriminalitet». En ny undersøkelse av privatpersoners kjøp av svart arbeid, gjennomført for Skattedirektoratet og Samarbeid mot svart økonomi, viser at 23 % av de spurte hadde kjøpt svart arbeid […]

  Les mer

Søk

Om bloggen

Denne bloggen drives av bygg- og anleggsgruppen i SANDS. Vi engasjerer oss fordi vi ønsker tett kommunikasjon med bygg- og anleggsbransjen – og fordi vi ønsker en kunnskapssøkende debatt innen entrepriserett. Møt oss på bloggen eller kontakt redaksjonen per e-post på red@byggejuss.no.