Blogg om entrepriserett

 • Oppgjørsreglene når byggherren bestiller endringsarbeid

  Oppgjørsreglene når byggherren bestiller endringsarbeid

  Ikke sjelden oppstår situasjonen der byggherren bestiller et endringsarbeide, entreprenøren utfører arbeidet, men partene blir ikke enige om oppgjøret. Denne situasjon reguleres nå ganske detaljert i de nye standarder. Jeg vil nedenfor benytte NS 8405 som utgangspunkt etter de justeringene som ble gjort i oktober 2008. Tilsvarende bestemmelse i NS 8406 angis i en parentes. […]

  Les mer
 • Ny standard om totalentreprise

  Nå har vi endelig fått et innblikk i hva den nye og moderne avtalen som regulere totalentrepriser, vil innebære for entreprenører. Etter at standarden for utførelsesentrepriser, NS 3430, ble avløst av NS 8405 i 2004, har vi ventet lenge på tilsvarende oppgradering og modernisering av avtaleverket for totalentrepriser. Nå er utkastet til NS 8407 ute […]

  Les mer
 • Er ansvarsforsikring for bygge- og anleggsbransjen dekkende?

  Er ansvarsforsikring for bygge- og anleggsbransjen dekkende?

  På bakgrunn av en konkret sak og et foredrag jeg nylig hørte, fant jeg grunn til å undersøke overnevnte nærmere. Entreprenørens ansvarsområder er 1)oppfyllelse av kontraktsarbeidet, 2)ansvar ovenfor oppdragsgivers eiendom og/eller person og 3)ansvar overfor tredjemann, dvs. personer og ting som ikke har noe med kontraktsarbeidet å gjøre. Det første av disse områder vil aldri være dekket av entreprenørens ansvarsforsikring, og omtales derfor ikke i denne artikkel.

  Les mer

Søk

Om bloggen

Denne bloggen drives av bygg- og anleggsgruppen i SANDS. Vi engasjerer oss fordi vi ønsker tett kommunikasjon med bygg- og anleggsbransjen – og fordi vi ønsker en kunnskapssøkende debatt innen entrepriserett. Møt oss på bloggen eller kontakt redaksjonen per e-post på red@byggejuss.no.