Blogg om entrepriserett

 • Nytt fra Høyesterett: Ingen krav til begrunnelse for innsigelser til entreprenørens sluttoppstilling

  Nytt fra Høyesterett: Ingen krav til begrunnelse for innsigelser til entreprenørens sluttoppstilling

  I juridisk teori og lagmannsrettspraksis har det over lengre tid vært antatt at byggherrens innsigelser til sluttoppgjøret kan gå tapt dersom byggherrens innsigelser ikke begrunnes. En fersk avgjørelse fra Høyesterett slår fast at det ikke kan oppstilles et slikt krav om begrunnelse.

  Les mer
 • Spennende rettsutvikling innenfor entrepriserett

  Spennende rettsutvikling innenfor entrepriserett

  De siste årene har det blitt avsagt flere høyesterettsavgjørelser innenfor sentrale entrepriserettslige temaer – og denne utviklingen ser ut til å fortsette også inn i 2020. Allerede ved utgangen av januar 2020 kan det konstateres at man mest sannsynlig kan forvente seg minst ytterligere tre nye høyesterettsdommer om viktige entrepriserettslige spørsmål før vi skriver 2021.

  Les mer
 • Prisavslag for ulemper i forbrukerentrepriser

  Prisavslag for ulemper i forbrukerentrepriser

  Høyesterett har åpnet for prisavslag for ikke-økonomiske ulemper i forbrukerentrepriser. En forbruker kan dermed i særlige tilfeller kreve prisavslag selv om mangelen ikke gir seg utslag i boligens markedsverdi. Løsningen kan føre til vanskelige vurderinger ved beregningen av prisavslag.

  Les mer

Søk

Om bloggen

Denne bloggen drives av bygg- og anleggsgruppen i SANDS. Vi engasjerer oss fordi vi ønsker tett kommunikasjon med bygg- og anleggsbransjen – og fordi vi ønsker en kunnskapssøkende debatt innen entrepriserett. Møt oss på bloggen eller kontakt redaksjonen per e-post på red@byggejuss.no.