Vi holder frokostseminar om reklamasjonshåndtering

Vi setter av høstens første Forum for bygg- og anleggsrett til å presentere hvordan man skal håndtere reklamasjoner både fra byggherresiden og entreprenørsiden. Vi vil gjennomgå reklamasjonsreglene og belyse hva man må være særlig oppmerksom på. I tillegg vil vi komme med noen praktiske tips til hvordan man kan gjennomføre reklamasjonsprosessen på best mulig måte. Vi inviterer deltakerne til å dele av sine erfaringer om reklamasjoner, for på den måte å få en god og opplysende diskusjon om hvordan reklamasjoner skal håndteres.

Vi vil fokusere på følgende problemstillinger: 

  • Når skal byggherren reklamere?
  • Hvilke frister gjelder for reklamasjonen?
  • Hvordan skal en reklamasjon utformes?
  • Hvordan skal entreprenøren svare på en reklamasjon?
  • Når har entreprenøren plikt til å utføre utbedring?

Ved våre kontorer i Bergen, Trondheim og Tromsø, er seminarene allerede avholdt med høyt oppmøte og stor suksess. Men fortsatt har du muligheten til å delta på følgende kontorer:

Tønsberg:  24. september.

Påmelding Tønsberg: Senest innen 23. september ved e-post til bla@steenstrup.no eller telefon 33 01 77 70.

Oslo:            8. oktober.

Påmelding Oslo: Senest innen 4. oktober ved e-post til seminar@steenstrup.no eller telefon 22 81 46 84.

Ålesund:     17. oktober.

Påmelding Ålesund: Senest innen 15. oktober ved e-post til oen@steenstrup.no eller telefon 70 10 75 73.

I likhet med tidligere seminarer serverer vi frokost kl. 08.15. Foredraget starter kl. 08.30 og varer til kl. 10.30. Deltakelse er gratis.

Vel møtt!