,

Vått nytt år!

Forsikringsselskapene har så langt fått inn 9400 skademeldinger etter orkanen «Dagmar», og anslått samlet erstatningsbeløp for de innmeldte skadene er 564 millioner kroner. Dette melder Finansnæringens Fellesorganisasjon som administrerer Norsk Naturskadepool hvor alle skadeforsikringsselskapene er medlemmer.

Samtidig får vi høre fra kunder om vann som også under mer «normale» forhold trenger inn der konstruksjonen ut fra tidligere erfaringer skulle være god nok. For prosjekterende og rådgivende ingeniører vil det dermed være stadig mer sentralt å kunne dokumentere at de har tatt hensyn til de rådende klimamessige forhold. Som kjent er det en uaktsomhetsvurdering som ligger til grunn for prosjekteringsfeil/rådgivningsfeil. Og i dette ligger det at rådgiveren er forventet å være fullt ut oppdatert innenfor sitt fagfelt.

For byggherrer vil dette kunne gjøre det mer hensiktsmessig med valg av totalentreprise som entrepriseform, mens entreprenørene blant annet må være bevisst på å varsle dersom ekstremvær får fremdriftskonsekvenser.

Sitter du som leser med konkrete problemstillinger som følge av klimaendringene? Nøl ikke med å kontakte oss, per e-post eller i kommentarfeltet nedenfor.