Vårens kurs for Standard Online

Vi har samarbeidsavtale med Standard Online om avholdelse av kurs i juridiske standardkontrakter i Bergen og Stavanger. Her er vårens kurs. Trykk på ønsket kurs for å se nærmere beskrivelse.

30.01.2013: Kurs i offentlige anskaffelser (Bergen), foredragsholder: advokat Åshild Fløisand

19.02.2013: Kurs i Norske bygge- og anleggskontrakter (Bergen) – NS 8405 og NS 8406, foredragsholder: advokat Alf Johan Knag

20.02.2013: Kurs i Totalentreprise – NS 8407 (Bergen), foredragsholder: advokat Alf Johan Knag

07.03.2013: Kurs i Overtakelse av  bygg og anlegg – NS 8430 (Bergen), foredragsholder: advokat Tor André Ulsted

16.04.2013: Kurs i Bustadoppføringslova med kontrakter (Bergen), foredragsholder: advokat Tor André Ulsted

24.04.2013: Kurs i Rådgiverkontrakter – NS 8401 og NS 8402 (Stavanger), foredragsholder: advokat Tor André Ulsted

28.05.2013: Kurs i Norske bygge- og anleggskontrakter – NS 8405 og NS 8406 (Stavanger), foredragsholder: advokat Alf Johan Knag

29.05.2013: Kurs i Totalentreprise – NS 8407 (Stavanger), foredragsholder: advokat Alf Johan Knag