Uklare kontrakter skaper tvister

12 Apr 2011

Vi undersøkte nesten 200 dommer for å finne ut i hvilken grad kontraktstvistene i entrepriseforhold skyldes dårlige kontrakter. Omtrent halvparten av disse skyldtes uklarheter som partene selv hadde skapt ved […]

Vi undersøkte nesten 200 dommer for å finne ut i hvilken grad kontraktstvistene i entrepriseforhold skyldes dårlige kontrakter. Omtrent halvparten av disse skyldtes uklarheter som partene selv hadde skapt ved kontraktsinngåelsen. Disse kunne, i tillegg til uklare arbeidsbeskrivelser, deles inn i følgende kategorier:

a)  Forsøk på å fravike standardkontraktene

b)  Ikke bruk av standardkontrakt

c)  Motstrid mellom dokumentene i kontrakten

d)  Motstrid mellom kontraktens formelle prosedyreregler og partenes intensjoner for hvordan prosjektet skulle gjennomføres

Vårt lille forskningsprosjekt resulterte i en artikkel som ble trykket i boken ”På rett grunn”, et festskrift som utkom i 2010 i anledning 25 års-jubiléet til Norsk forening for bygge- og entrepriserett. I artikkelen gjennomgår vi noen vanlige feil som gjøres under kontraktsinngåelsen, samt hvordan domstolene vurderer disse, ved bruk av eksempler fra kjente dommer. Les hele artikkelen her

Om forfatteren

Alf Johan Knag
Alf Johan Knag Alf Johan Knag leder SANDS’ avdeling for entrepriserett (bygg og anlegg), i tillegg til å være medlem av selskapets styre. Han er rangert i både Legal 500 og Chambers & Partners som ekspert innen entrepriserett (Construction). Knag er spesialisert innen kontraktsrett for bygg- og anleggssektoren, og representerer en rekke av næringens viktigste aktører. Han bistår ved risikoanalyser, prosjektplanlegging, utarbeidelse av entreprisemodeller og kontrakter. Han gir råd i prosjekterings- og gjennomføringsfasen, og bistår under sluttoppgjør, samt ved mekling, oppmannssaker og prosedyre for domstolene. Knag er en meget erfaren kursleder og foreleser for bygg- og anleggsbransjen. Han har i en årrekke hatt ansvar for flere faste kurs om norske standardkontrakter og kontraktsmodeller, for bransjeorganisasjoner og andre kursarrangører. Han har også utviklet SANDS’ Prosjektlederskole, beregnet for prosjekt- og anleggsledere i BA-næringen. Han deltok dessuten ved stiftelsen av Entrepriserettsforeningen i Bergen, og ledet foreningen i dens første 10 år (2003-2013). Link til CV.

Comments are closed.