,

Uklare kontrakter skaper tvister

Vi undersøkte nesten 200 dommer for å finne ut i hvilken grad kontraktstvistene i entrepriseforhold skyldes dårlige kontrakter. Omtrent halvparten av disse skyldtes uklarheter som partene selv hadde skapt ved kontraktsinngåelsen. Disse kunne, i tillegg til uklare arbeidsbeskrivelser, deles inn i følgende kategorier:

a)  Forsøk på å fravike standardkontraktene

b)  Ikke bruk av standardkontrakt

c)  Motstrid mellom dokumentene i kontrakten

d)  Motstrid mellom kontraktens formelle prosedyreregler og partenes intensjoner for hvordan prosjektet skulle gjennomføres

Vårt lille forskningsprosjekt resulterte i en artikkel som ble trykket i boken ”På rett grunn”, et festskrift som utkom i 2010 i anledning 25 års-jubiléet til Norsk forening for bygge- og entrepriserett. I artikkelen gjennomgår vi noen vanlige feil som gjøres under kontraktsinngåelsen, samt hvordan domstolene vurderer disse, ved bruk av eksempler fra kjente dommer. Les hele artikkelen her