All posts tagged virkning av reguleringsplan

Høringsforslag om forlenget virkningstid for private planer m.m.

Miljøverndepartementet sendte nylig ut på høring et forslag til endring av plan- og bygningsloven. Ett av endringsforslagene går ut på at kommunen skal ha adgang til å sette gjennomføringsfristen for […]