vederlagsjustering


 • Enhetspriskontrakter – reduksjon i regulerbare mengder
  ,

  Enhetspriskontrakter – reduksjon i regulerbare mengder

  Høyesterett avsa 20. mai 2014 dom (HR-2014-1021) i en sak mellom en maskinentreprenør og en kommune om forståelsen av en enhetspriskontrakt med regulerbare mengder. Spørsmålet i saken var om entreprenøren hadde rett til å kreve erstatning som følge av at utførte mengder ble betydelig lavere enn det som var stipulert i kontrakten. Kontrakten var basert […]

  Les mer
 • Hva innebærer det å ha «risikoen» for et forhold?

  Begrepet «risiko» brukes i standardkontraktene (NS) uten at det fremgår hva det innebærer. Artikkelen gir en kort redegjørelse for hvilken betydning det har for byggherren eller entreprenøren å ha risikoen for et forhold. Før vi ser på betydningen av å pålegges risikoen, er det hensiktsmessig å se på enkelte overordnede momenter når det gjelder vurderingen […]

  Les mer

Søk