ulovfestet


  • Lojalitetsplikt i kontraktsforhold

    I norsk rett har vi et generelt prinsipp om lojalitetsplikt i kontraktsforhold. Prinsippet er ulovfestet og gjelder i alle kontraktsforhold. De nærmere forpliktelser som prinsippet medfører, avhenger av ulike forhold som for eksempel kontraktsforholdet art og partenes forutsetninger. Prinsippet kan ha imidlertid ha vidtrekkende konsekvenser og man må være oppmerksom på at også man ved…

    Les mer: Lojalitetsplikt i kontraktsforhold

Søk