All posts tagged uavhengig kontroll

Rapport viser at det er ulik praksis og forståelse for gjennomføring av uavhengig kontroll

En undersøkelse utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet viser at et flertall av foretakene mener uavhengig kontroll fungerer etter intensjonen, men undersøkelsen avdekker også ulik praksis for gjennomføring av kontrollen.

SANDS Advokatfirma DA med høringsuttalelse til ny standardkontrakt om uavhengig kontroll

Standard Norge har fremmet forslag til en ny standardkontrakt for oppdrag om uavhengig kontroll; NS 8404. SANDS Advokatfirma DA sin bygg- og anleggsavdeling har inngitt høringsuttalelse til forslaget, og vår […]

Mangler ved ny standardkontrakt for oppdrag om uavhengig kontroll?

Reglene om uavhengig kontroll i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter trådte i kraft 1. januar i år, etter at innføringen hadde blitt utsatt flere ganger. Standard Norge har nå […]

Ny standardkontrakt for uavhengig kontroll

Standard Norge har fremmet forslag til en ny standardkontrakt for oppdrag om uavhengig kontroll. Forslaget foranlediges av at innføringen av reglene om uavhengig kontroll i plan- og bygningsloven, med tilhørende […]

Hva er den uavhengige kontrollørens rettslige ansvar?

De nye reglene om obligatorisk uavhengig kontroll trådte i kraft fra nyttår. Etter hvert som 2013 skrider frem, vil flere og flere i byggebransjen stifte nærmere bekjentskap med de praktiske konsekvensene […]

Standard for kontroll av byggearbeider er satt på vent

Det har vært planlagt å utarbeide en standard som skal oppfylle byggeforsikriftenes krav til gjennomføring av uavhengig kontroll, slik at forsikriftenes krav kan anses ivaretatt når standarden følges. Den nye […]