tvungen


  • Motregning av fordringer

    I visse tilfeller kan oppgjør av fordringer skje gjennom tvungen motregning. I dette ligger at en skyldner kan oppfylle sin forpliktelse ved å vise til et tilsvarende eller større pengekrav hun selv har mot samme fordringshaver, uavhengig av om fordringshaveren samtykker til slik motregning. For at man skal kunne foreta tvungen motregning må en visse vilkår være oppfylt, men er vilkårene oppfylt kan motregning være en effektiv oppgjørsform.

    Les mer


Søk