Totalentreprise


 • Reklamasjon og foreldelse: Foreldelsesfristen løper fra avtalt overtakelse
  , ,

  Reklamasjon og foreldelse: Foreldelsesfristen løper fra avtalt overtakelse

  En forutsetning for at en mangel skal kunne gjøres gjeldende, er at det er reklamert tidsnok. Det er imidlertid viktig å huske på at selv om man har reklamert innen kontraktens reklamasjonsfrister, så må man i tillegg avbryte foreldelsesfristen som løper parallelt. Foreldelse kan godt inntre før reklamasjonsfristen er utløpt. Til illustrasjon kan vi se […]

  Les mer
 • Totalentreprenørens plikt til å undersøke forhold i grunnen

  Totalentreprenørens plikt til å undersøke forhold i grunnen

  Totalentreprisestandarden NS 8407 pkt. 23.1 oppstiller plikt for totalentreprenøren til å innhente opplysninger om forhold i grunnen, blant annet ved henvendelse til det offentlige. Vi har kontaktet de største kommunene for å se om det har vært økt pågang fra totalentreprenører etter at standarden trådte i kraft i 2011. Noen vesentlig økning ser det – […]

  Les mer
 • Totalentreprisen – den foretrukne entrepriseformen?
  ,

  Totalentreprisen – den foretrukne entrepriseformen?

  «Ja!», svarer «söta bror». Dette fremkommer av en svensk utredning fra 2012. Komiteen så her på hvordan man kunne forbedre produktiviteten og innovasjonsgraden i anleggsbransjen. Én av fremgangsmåtene var å følge opp Trafikverkets totalentrepriser. Man tok utgangspunkt i 11 veiprosjekter, hvor 26 respondenter fra disse entrepriseprosjektene svarte på en omfattende undersøkelse. Respondentene besto av byggherrer, entreprenører og […]

  Les mer
 • Ansvar for byggherrens prosjektering i totalentrepriser

  Ansvar for byggherrens prosjektering i totalentrepriser

  I utgangspunktet er det totalentreprenøren som har all prosjektering. Ofte har imidlertid også byggherren prosjektert deler av prosjektet før entreprenøren ble engasjert. Noen ganger overtar entreprenøren den prosjekterende og også risikoen for det han har utført for byggherren før kontraktsinngåelse. Dette skaper ulike og uoversiktlige ansvarsforhold. Det følger av hovedprinsippet om funksjonsfordeling at byggherren i […]

  Les mer
 • Ny standard om totalentreprise

  Nå har vi endelig fått et innblikk i hva den nye og moderne avtalen som regulere totalentrepriser, vil innebære for entreprenører. Etter at standarden for utførelsesentrepriser, NS 3430, ble avløst av NS 8405 i 2004, har vi ventet lenge på tilsvarende oppgradering og modernisering av avtaleverket for totalentrepriser. Nå er utkastet til NS 8407 ute […]

  Les mer

Søk