All posts tagged Totalentreprise

Reklamasjon og foreldelse: Foreldelsesfristen løper fra avtalt overtakelse

En forutsetning for at en mangel skal kunne gjøres gjeldende, er at det er reklamert tidsnok. Det er imidlertid viktig å huske på at selv om man har reklamert innen […]

Totalentreprenørens plikt til å undersøke forhold i grunnen

Totalentreprisestandarden NS 8407 pkt. 23.1 oppstiller plikt for totalentreprenøren til å innhente opplysninger om forhold i grunnen, blant annet ved henvendelse til det offentlige. Vi har kontaktet de største kommunene […]

Totalentreprisen – den foretrukne entrepriseformen?

«Ja!», svarer «söta bror». Dette fremkommer av en svensk utredning fra 2012. Komiteen så her på hvordan man kunne forbedre produktiviteten og innovasjonsgraden i anleggsbransjen. Én av fremgangsmåtene var å følge opp […]

Ansvar for byggherrens prosjektering i totalentrepriser

I utgangspunktet er det totalentreprenøren som har all prosjektering. Ofte har imidlertid også byggherren prosjektert deler av prosjektet før entreprenøren ble engasjert. Noen ganger overtar entreprenøren den prosjekterende og også […]

Ny standard om totalentreprise

Nå har vi endelig fått et innblikk i hva den nye og moderne avtalen som regulere totalentrepriser, vil innebære for entreprenører. Etter at standarden for utførelsesentrepriser, NS 3430, ble avløst […]