tilstandsgrad


  • Ny standard = større trygghet ved boligkjøp?

    Ny standard = større trygghet ved boligkjøp?

    15. mai lanseres en ny Norsk Standard, NS 3600, som angir krav til hva en teknisk tilstandsanalyse av bolig skal omfatte. I følge standard.no er NS 3600 utarbeidet for å angi krav til hva en teknisk tilstandsanalyse skal inneholde ved omsetning av bolig. Målet med standarden er å bidra til en enhetlig analyse og en tilstandsrapport […]

    Les mer


Søk