All posts tagged tidsforlengelse

Hva innebærer det å ha «risikoen» for et forhold?

Begrepet «risiko» brukes i standardkontraktene (NS) uten at det fremgår hva det innebærer. Artikkelen gir en kort redegjørelse for hvilken betydning det har for byggherren eller entreprenøren å ha risikoen […]