TEK 10


 • Veiledningen ”Grad av utnytting” er oppdatert til nytt regelverk

  Veiledningen ”Grad av utnytting” er oppdatert til nytt regelverk

  Revisjonen oppdaterer veiledningen i henhold til gjeldende lovverk, kvalitetssikrer innholdet mot NS 3940:2012 Areal- og volumberegninger av bygninger, og retter opp feil og misforståelser. Illustrasjoner og eksempler er også forbedret fra tidligere utgaver. Enkelte steder gir den nye utgaven mer utfyllende veiledning enn tidligere utgaver og har også med flere illustrasjoner. Veiledningen følger hovedsakelig samme inndeling […]

  Les mer
 • Oppdatering av veiledningen til byggereglene
  ,

  Oppdatering av veiledningen til byggereglene

  1. oktober oppdateres veiledningen til TEK10 og SAK10. Dette er endringene som er gjort 1. oktober: TEK10: I veiledningen til byggteknisk forskrift, TEK10, er det gjort endringer i fortolkningen av bestemmelsene om lydforhold, romhøyde og bod. Det er også gjort en utdypning av bestemmelsene om løfteinnretninger. Det er i tillegg gjort presiseringer og mindre endringer i veiledningsteksten […]

  Les mer

Søk