All posts tagged tariffavtale

Endring i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår

Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter ble endret med øyeblikkelig virkning 15. november 2011. Forskriften innebærer at oppdragsgiver i kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget skal opplyse om at kontrakten vil inneholde […]