All posts tagged sweco

Konsulentene får svi for anbudsfeil

En stor andel av de offentlige anbudskonkurransene gjennomføres av eksterne konsulentselskaper. Ved å påta seg oppdrag om gjennomføring av konkurranser, påtar konsulentene seg også risikoen for feil som begås. I en […]