All posts tagged standardkontrakt

Ny Høyesterettsdom om tolkning av standardkontrakter

I juni avsa Høyesterett en dom med prinsipielle uttalelser om kontraktstolkning i profesjonelle avtaleforhold. Den konkrete saken gjaldt tolkning av en avtale basert på en standardkontrakt for leie av næringsbygg, men dommen vil også ha betydning ved bruk av byggebransjens standardkontrakter.

SANDS Advokatfirma DA med høringsuttalelse til ny standardkontrakt om uavhengig kontroll

Standard Norge har fremmet forslag til en ny standardkontrakt for oppdrag om uavhengig kontroll; NS 8404. SANDS Advokatfirma DA sin bygg- og anleggsavdeling har inngitt høringsuttalelse til forslaget, og vår […]

Ny standardkontrakt for uavhengig kontroll

Standard Norge har fremmet forslag til en ny standardkontrakt for oppdrag om uavhengig kontroll. Forslaget foranlediges av at innføringen av reglene om uavhengig kontroll i plan- og bygningsloven, med tilhørende […]

Nye kontrakter for nye samarbeidsformer?

Standard Norge har sendt på høring en komitérapport med tittelen “Nye samarbeidsformer innenfor bygg og anlegg – Er det behov for nye eller reviderte standardkontrakter?”  Rapporten inneholder en vurdering av […]

Hvordan bygge kino?

For en tid tilbake ble vi bedt om å bidra til en håndbok om kinobygging. Resultatet ble en innholdsspekket guide til alle som går med planer om å oppføre bygg […]