samspill


  • Nye kontrakter for nye samarbeidsformer?
    ,

    Nye kontrakter for nye samarbeidsformer?

    Standard Norge har sendt på høring en komitérapport med tittelen “Nye samarbeidsformer innenfor bygg og anlegg – Er det behov for nye eller reviderte standardkontrakter?”  Rapporten inneholder en vurdering av de juridiske konsekvensene av BIM («BygningsInformasjonsModellering»), samspill (evt. partnering) og OPS (Offentlig-Privat Samarbeid). Komiteen, under ledelse av prof. Knut Kaasen, har konkludert med at den ikke anbefaler […]

    Les mer


Søk