All posts tagged saksjoner

Skjerpet håndhevelse av anskaffelsesreglene – lovforslaget er nå lagt frem

Regjereringen la fredag frem forslag til skjerpede regler for håndhevelse av regelverket om offentlige anskaffelser. Gjennom de nye reglene får leverandørene vesentlig sterkere skyts mot oppdragsgiverne, og det blir lettere for […]