All posts tagged saklig grunn

Ny dom om kravet til saklig grunn for avlysning av konkurranse

I en ny dom fra Eidsivating lagmannsrett er det slått fast at en feil fra en offentlig oppdragsgivers side bare vil være grunn til avlysning av konkurransen dersom det er sannsynliggjort at feilen, som en nærliggende mulighet, kan ha hatt betydning konkurransens utfall.