All posts tagged prosjektledelse

Ny studie av beste praksis i prosjektledelse

En ny studie fra NTNU gjennomgår forskning på beste praksis ved prosjektledelse i byggenæringen. Studien tar for seg forskning fra fem sentrale forskningsmiljøer, og kartlegger de viktigste trekkene som kjennetegner […]