All posts tagged produktivitetsmåling

Dalende produktivitet i byggenæringen?

Et nytt notat beskriver flere metodiske svakheter ved dagens produktivitetsmålinger av byggenæringen. Det er en utbredt oppfatning av at produktiviteten i byggenæringen har vært avtagende de siste 10-15 årene. På […]