plan- og designkonkurranse


  • Statsbygg avviser klage etter konkurransen om regjeringskvartalet

    Statsbygg avviser klage etter konkurransen om regjeringskvartalet

    Den siste tiden har det vært skrevet mye i media om arkitektkonkurransen for regjeringskvartalet. I slutten av september ble Team Urbis kåret til vinner av konkurransen om kontrakten, som i følge NRK er verdt omtrent én milliard norske kroner. En av deltakerne i konkurransen, Team G8+, klaget til Statsbygg på resultatet av konkurransen. Statsbygg har avvist klagen, og meldt at man vil forberede kontraktsignering med Team Urbis når karensperioden utløper 7. november.

    Les mer


Søk