All posts tagged Oppgjørsregler

I retten

Oppgjørsreglene når byggherren bestiller endringsarbeid

Ikke sjelden oppstår situasjonen der byggherren bestiller et endringsarbeide, entreprenøren utfører arbeidet, men partene blir ikke enige om oppgjøret. Denne situasjon reguleres nå ganske detaljert i de nye standarder. Jeg […]