offentlige anskaffelser


 • Nye terskelverdier for offentlige anskaffelser
  ,

  Nye terskelverdier for offentlige anskaffelser

  Nærings- og fiskeridepartementet har justert opp terskelverdiene for offentlige anskaffelser. Justeringen har grunnlag i EU-kommisjonens endringer av EØS-terskelverdiene. Slike endringer skjer annen hvert år med grunnlag i valutakursene.

  Les mer
 • Statsbygg avviser klage etter konkurransen om regjeringskvartalet

  Statsbygg avviser klage etter konkurransen om regjeringskvartalet

  Den siste tiden har det vært skrevet mye i media om arkitektkonkurransen for regjeringskvartalet. I slutten av september ble Team Urbis kåret til vinner av konkurransen om kontrakten, som i følge NRK er verdt omtrent én milliard norske kroner. En av deltakerne i konkurransen, Team G8+, klaget til Statsbygg på resultatet av konkurransen. Statsbygg har avvist klagen, og meldt at man vil forberede kontraktsignering med Team Urbis når karensperioden utløper 7. november.

  Les mer
 • Offentlige anskaffelser: KOFA-avgjørelse om ettersending av ESPD-skjema
  , ,

  Offentlige anskaffelser: KOFA-avgjørelse om ettersending av ESPD-skjema

  Etter innføringen av Det Europeiske Egenerklæringsskjemaet (ESPD) som verktøy for å forenkle anskaffelsesprosessene, har det oppstått flere spørsmål om håndtering av tilfeller der oppdragsgiver ikke bruker skjemaet på riktig måte, eller der leverandørene misforstår fremgangsmåten for utfylling av skjemaet. Et eget spørsmål er om det er tillatt å åpne for ettersending dersom leverandøren ikke har levert skjemaet i tide. Dette spørsmålet har KOFA nylig tatt stilling til for første gang.

  Les mer
 • Taktisk prising = avvisning?
  ,

  Taktisk prising = avvisning?

  En dom fra Borgarting lagmannsrett 20. mars 2017 konkluderer med at anskaffelsesregelverket ga Oslo kommune rett til å avvise det laveste pristilbudet i en anbudskonkurranse, fordi tilbudet hadde «unormalt lav pris». Tilbudssummen var ikke unormalt lav, men taktisk prising gjorde at enkelte poster var priset betydelig under kost, og andre betydelig over.

  Les mer
 • Nytt regelverk om offentlige anskaffelser

  Etter at Stortinget i juni vedtok en ny lov om offentlige anskaffelser, har regjeringen nå kunngjort tre nye forskrifter om offentlige anskaffelser. I tillegg til oppdaterte regler innenfor såkalt klassisk sektor og forsyningssektoren, er det innført en ny forskrift om konsesjonskontrakter. Planlagt ikrafttredelse for de nye reglene er 1. januar 2017.

  Les mer
 • NYTT ANSKAFFELSESDIREKTIV OM BYTTE AV ENTREPRENØR I PROSJEKTER ETTER OFFENTLIGE ANBUDSKONKURRANSER

  NYTT ANSKAFFELSESDIREKTIV OM BYTTE AV ENTREPRENØR I PROSJEKTER ETTER OFFENTLIGE ANBUDSKONKURRANSER

  Bytte av leverandør/entreprenør i kontraktsforhold inngått etter offentlige anbudskonkurranser har til nå som utgangspunkt utgjort en såkalt vesentlig endring som krever ny konkurranse med kunngjøring. Dette følger blant annet av EU-domstolen avgjørelse i pressetext-saken (C-454/06). I norsk rett har Klagenemnda for offentlige anskaffelser gitt uttrykk for det samme, blant annet i Nødnett-saken (KOFA sak 2011/259): […]

  Les mer
 • Næringsministeren med oppfordring til offentlige oppdragsgivere
  ,

  Næringsministeren med oppfordring til offentlige oppdragsgivere

  Næringsministeren har nylig sendt brev til offentlige oppdragsgivere om de krav som stilles i forbindelse med offentlige anskaffelser. I brevet fremholdes det at utforming av kvalifikasjons- og dokumentasjonskrav, bruk av balanserte kontrakter og oppdeling i delkontrakter er viktig for å sikre god konkurranse om offentlige anskaffelser. I brevet påpekes det blant annet at oppdragsgivere som stiller for strenge kvalifikasjonskrav kan utelukke […]

  Les mer
 • ,

  Kraftprodusenter er nå unntatt fra anskaffelsesregelverket

  ESA har innvilget fritak fra reglene om offentlige anskaffelser for kraftprodusenter i Norge. Unntaket gjelder produksjon og grossistsalg. Kontrakter som inngås for å utøve slike aktiviteter kan nå inngås uten at det gjennomføres konkurranse i tråd med forsyningsforskriften. Vedtaket som ble fattet den 22. mai fremkom etter en søknad fra norske kraftprodusenter. Muligheten til å […]

  Les mer
 • Fagseminar om offentlige anskaffelser i Bergen 13. desember
  ,

  Fagseminar om offentlige anskaffelser i Bergen 13. desember

  SANDS Advokatfirma DA har gleden av å invitere til nytt fagseminar i Bergen tirsdag den 13. desember 2011. Program: 11.45:   Registrering og servering av kaffe 12.00:  De viktigste nyhetene i den nye totalentreprisestandarden NS 8407 –  hva bør offentlige oppdragsgivere være særlig oppmerksomme på. Foredragsholder er Tor Andre Ulsted. Tor Andre er fast advokat i […]

  Les mer
 • ,

  Fagseminar – offentlige anskaffelser

  Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange har gleden av å invitere til nytt fagseminar i Bergen onsdag den 21. september 2011. Program: 11.45:  Registrering og servering av kaffe 12.00: Håndtering av feil i offentlige anskaffelsesprosesser Vi ser nærmere på hvordan oppdragsgiver skal og bør gå frem dersom det er begått feil i en offentlig anskaffelsesprosess. Vi går gjennom […]

  Les mer

Søk