NTNU


 • Dalende produktivitet i byggenæringen?
  , ,

  Dalende produktivitet i byggenæringen?

  Et nytt notat beskriver flere metodiske svakheter ved dagens produktivitetsmålinger av byggenæringen. Det er en utbredt oppfatning av at produktiviteten i byggenæringen har vært avtagende de siste 10-15 årene. På oppdrag av Direktoratet for byggkvalitet har SINTEF Teknologi og samfunn i samarbeid med NTNU, Catenda, SSB, arkitektfirmaet Narud, Stokke Wiig og Metier/BA2015 vurdert dagens produktivitetsmålinger […]

  Les mer
 • Ny studie av beste praksis i prosjektledelse

  Ny studie av beste praksis i prosjektledelse

  En ny studie fra NTNU gjennomgår forskning på beste praksis ved prosjektledelse i byggenæringen. Studien tar for seg forskning fra fem sentrale forskningsmiljøer, og kartlegger de viktigste trekkene som kjennetegner fremragende prosjektledelse. På bakgrunn av studien foreslår ekspertene en rekke tiltak for å bedre prosessene i norsk byggenæring: – Økt fokus på samarbeid. Det bør […]

  Les mer

Søk