NS 8407


 • ”Skriftlig varsel” som vilkår for krav om endring eller fristforlengelse

  ”Skriftlig varsel” som vilkår for krav om endring eller fristforlengelse

  Standardkontraktene fastsetter at varsler og krav skal framsettes ”skriftlig”. Et aktuelt spørsmål er hvorvidt varsler kan sendes via e-post. Her er reguleringen ulik i NS8405 og NS8407. Videre er det ikke gitt at domstolene alltid håndhever skriftlighetskravet så strengt som kontraktene legger opp til.

  Les mer
 • ENTREPRENØRENS RETT TIL Å STANSE ARBEIDENE VED MANGLENDE BETALING
  ,

  ENTREPRENØRENS RETT TIL Å STANSE ARBEIDENE VED MANGLENDE BETALING

  Entreprenørens rett til å stanse arbeidene kan være et effektivt verktøy for å fremtvinge betaling fra byggherren.

  Les mer
 • Enhetspriskontrakter – reduksjon i regulerbare mengder
  ,

  Enhetspriskontrakter – reduksjon i regulerbare mengder

  Høyesterett avsa 20. mai 2014 dom (HR-2014-1021) i en sak mellom en maskinentreprenør og en kommune om forståelsen av en enhetspriskontrakt med regulerbare mengder. Spørsmålet i saken var om entreprenøren hadde rett til å kreve erstatning som følge av at utførte mengder ble betydelig lavere enn det som var stipulert i kontrakten. Kontrakten var basert […]

  Les mer
 • Totalentreprenørens plikt til å undersøke forhold i grunnen

  Totalentreprenørens plikt til å undersøke forhold i grunnen

  Totalentreprisestandarden NS 8407 pkt. 23.1 oppstiller plikt for totalentreprenøren til å innhente opplysninger om forhold i grunnen, blant annet ved henvendelse til det offentlige. Vi har kontaktet de største kommunene for å se om det har vært økt pågang fra totalentreprenører etter at standarden trådte i kraft i 2011. Noen vesentlig økning ser det – […]

  Les mer
 • ,

  Forvirrende protokoll til NS 8407

  NS 8407 inneholder en protokoll som for mange er mer forvirrende en klargjørende. Det fremgår av protokollens første avsnitt at den angir ”viktige forutsetninger for bruken av standarden.” Likevel fremgår det tydelig at ”kontrakten vil ikke bli ugyldig i tilfelle partene avviker fra de rammer for bruken som fremgår”. Samtidig fremgår det at ”slike avvik […]

  Les mer
 • Ny standard om totalentreprise

  Nå har vi endelig fått et innblikk i hva den nye og moderne avtalen som regulere totalentrepriser, vil innebære for entreprenører. Etter at standarden for utførelsesentrepriser, NS 3430, ble avløst av NS 8405 i 2004, har vi ventet lenge på tilsvarende oppgradering og modernisering av avtaleverket for totalentrepriser. Nå er utkastet til NS 8407 ute […]

  Les mer

Søk