All posts tagged NS 8404

SANDS Advokatfirma DA med høringsuttalelse til ny standardkontrakt om uavhengig kontroll

Standard Norge har fremmet forslag til en ny standardkontrakt for oppdrag om uavhengig kontroll; NS 8404. SANDS Advokatfirma DA sin bygg- og anleggsavdeling har inngitt høringsuttalelse til forslaget, og vår […]

Mangler ved ny standardkontrakt for oppdrag om uavhengig kontroll?

Reglene om uavhengig kontroll i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter trådte i kraft 1. januar i år, etter at innføringen hadde blitt utsatt flere ganger. Standard Norge har nå […]

Ny standardkontrakt for uavhengig kontroll

Standard Norge har fremmet forslag til en ny standardkontrakt for oppdrag om uavhengig kontroll. Forslaget foranlediges av at innføringen av reglene om uavhengig kontroll i plan- og bygningsloven, med tilhørende […]