Næringsministeren


  • Næringsministeren med oppfordring til offentlige oppdragsgivere
    ,

    Næringsministeren med oppfordring til offentlige oppdragsgivere

    Næringsministeren har nylig sendt brev til offentlige oppdragsgivere om de krav som stilles i forbindelse med offentlige anskaffelser. I brevet fremholdes det at utforming av kvalifikasjons- og dokumentasjonskrav, bruk av balanserte kontrakter og oppdeling i delkontrakter er viktig for å sikre god konkurranse om offentlige anskaffelser. I brevet påpekes det blant annet at oppdragsgivere som stiller for strenge kvalifikasjonskrav kan utelukke […]

    Les mer


Søk