mika


  • Sprakefjell ga Mika 5,4 millioner i erstatning

    Sprakefjell ga Mika 5,4 millioner i erstatning

    Støylsnestunnelen i Jølster ble åpnet i 2009. Etter overtagelsen har entreprenøren Mika AS og Statens vegvesen kranglet om sluttoppgjøret. Mika AS møtte raskt på dårlige fjellforhold. Arbeidet ble av denne grunn langt mer omfattende enn det entreprenøren hadde forutsatt på bakgrunn av opplysningene i konkurransegrunnlaget. Mika AS fremmet krav om 27 millioner kroner eks mva for merarbeidet og merkostnadene de dårlige fjellforholdene medførte.…

    Les mer: Sprakefjell ga Mika 5,4 millioner i erstatning

Søk