All posts tagged lokal godkjenning

Krav om lokal godkjenning er i strid med EØS-reglene

Plan- og  bygningslovens krav om godkjenning for såkalt lokal ansvarsrett er ikke i samsvar med Norges forpliktelser etter tjenestedirektivet. EFTAs overvåkningsorgan ESA ber Norge om å melde fra om endringer […]