kvalifikasjonskrav


 • Offentlige anskaffelser: KOFA-avgjørelse om ettersending av ESPD-skjema
  , ,

  Offentlige anskaffelser: KOFA-avgjørelse om ettersending av ESPD-skjema

  Etter innføringen av Det Europeiske Egenerklæringsskjemaet (ESPD) som verktøy for å forenkle anskaffelsesprosessene, har det oppstått flere spørsmål om håndtering av tilfeller der oppdragsgiver ikke bruker skjemaet på riktig måte, eller der leverandørene misforstår fremgangsmåten for utfylling av skjemaet. Et eget spørsmål er om det er tillatt å åpne for ettersending dersom leverandøren ikke har levert skjemaet i tide. Dette spørsmålet har KOFA nylig tatt stilling til for første gang.

  Les mer
 • Næringsministeren med oppfordring til offentlige oppdragsgivere
  ,

  Næringsministeren med oppfordring til offentlige oppdragsgivere

  Næringsministeren har nylig sendt brev til offentlige oppdragsgivere om de krav som stilles i forbindelse med offentlige anskaffelser. I brevet fremholdes det at utforming av kvalifikasjons- og dokumentasjonskrav, bruk av balanserte kontrakter og oppdeling i delkontrakter er viktig for å sikre god konkurranse om offentlige anskaffelser. I brevet påpekes det blant annet at oppdragsgivere som stiller for strenge kvalifikasjonskrav kan utelukke […]

  Les mer

Søk