kontraktsbrudd


  • Kontraktsbrudd

    Hva som representerer et kontraktsbrudd, beror på hva debitor er forpliktet til i det konkrete avtaleforhold. Dette beror igjen på hva som er avtalt mellom kontraktspartene, og noen ganger også på hva som følger av norsk lov. Kontraktsbrudd gir som regel kreditor rett til å iverksette visse sanksjoner eller rette ulike krav mot debitor. Eksempler…

    Les mer: Kontraktsbrudd
  • Heving

    Heving innebærer at den som har bestilt en ytelse (kreditor) bringer leverandørens (debitors) forpliktelser til opphør. Grunnvilkåret for å heve en kontrakt, er at det foreligger ”vesentlig kontraktsbrudd”

    Les mer: Heving

Søk