All posts tagged kommunal saksbehandling

Forenkling og effektivisering av plan- og bygningsloven

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner la torsdag frem forslag til enklere regler for plan- og byggesaker. Forslagene vil bidra til mindre byråkrati og bedre forutsigbarhet i byggesaker. Dette vil skape en […]