All posts tagged kofagebyr

KOFA-gebyret tidobles fra 1. juli 2012

Regjeringen har lagt frem forslag om økning av gebyret for å få en klage behandlet i KOFA. I dag er gebyret 860 kroner. Regjeringens forslag innebærer en økning til 8000 kroner. Den […]