kofagebyr


  • KOFA-gebyret tidobles fra 1. juli 2012

    KOFA-gebyret tidobles fra 1. juli 2012

    Regjeringen har lagt frem forslag om økning av gebyret for å få en klage behandlet i KOFA. I dag er gebyret 860 kroner. Regjeringens forslag innebærer en økning til 8000 kroner. Den nye satsen skal gjelde for alle klager som innkommer etter 1. juli 2012. Det er også foreslått at det skal innføres et gebyr stort 1000 kroner […]

    Les mer


Søk