All posts tagged KOFA

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser

Etter at Stortinget i juni vedtok en ny lov om offentlige anskaffelser, har regjeringen nå kunngjort tre nye forskrifter om offentlige anskaffelser. I tillegg til oppdaterte regler innenfor såkalt klassisk sektor og forsyningssektoren, er det innført en ny forskrift om konsesjonskontrakter. Planlagt ikrafttredelse for de nye reglene er 1. januar 2017.

For lett å klage?

Stadige flere benytter seg av muligheten for å fremme klage til KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser). Forventet saksbehandlingstid for ordinære saker er nå over 300 dager.  Majoriteten av klagene kommer fra seriøse […]

KOFA-avgjørelse om klagefrist

I KOFAs sak 2011/103 slo KOFA fast at klagefristen i klagenemndforskriftens § 6 også gjelder i konkurranser som blir avlyst. Saken relaterte seg til Os kommunes konkurranse om bygging av […]