klagenævnet for Udbud


  • For lett å klage?
    ,

    For lett å klage?

    Stadige flere benytter seg av muligheten for å fremme klage til KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser). Forventet saksbehandlingstid for ordinære saker er nå over 300 dager.  Majoriteten av klagene kommer fra seriøse aktører, men beklageligvis kommer det også inn et betydelig antall mindre seriøse klager som krever håndtering av den innklagede oppdragsgiver og KOFA. I Norge har lovgiver bevisst lagt opp…

    Les mer: For lett å klage?

Søk