All posts tagged klagefrist

KOFA-avgjørelse om klagefrist

I KOFAs sak 2011/103 slo KOFA fast at klagefristen i klagenemndforskriftens § 6 også gjelder i konkurranser som blir avlyst. Saken relaterte seg til Os kommunes konkurranse om bygging av […]