All posts tagged kapitalnedsettelse

Nå blir det enklere og billigere å drive næringsvirksomhet i aksjeselskaps form

I går ble endringer i aksjeloven vedrørende blant annet minstekrav til aksjekapital banket igjennom i Stortinget, med virkning fra 01.01.2012. Endringsloven ble sanksjonert av Kongen i statsråd i dag. De […]