Indeksbygg


  • Nytt samarbeid om byggeregler
    ,

    Nytt samarbeid om byggeregler

    Sentrale organisasjoner i byggenæringen har inngått en samarbeidsavtale for å vurdere konsekvenser av nye byggeregler. Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) inngikk 4. november en samarbeidsavtale med BNL, EBA, Norsk Teknologi, Norsk Eiendom, Arkitektbedriftene, Boligprodusentenes forening, Byggevareindustrien og Rådgivende Ingeniørers forening. Samarbeidsavtalen kalles Indeksbygg og skal vurdere konsekvenser av nye byggeregler. De siste årene har det vært mange debatter…

    Les mer: Nytt samarbeid om byggeregler

Søk