All posts tagged høringsuttalelse

SANDS Advokatfirma DA med høringsuttalelse til ny standardkontrakt om uavhengig kontroll

Standard Norge har fremmet forslag til en ny standardkontrakt for oppdrag om uavhengig kontroll; NS 8404. SANDS Advokatfirma DA sin bygg- og anleggsavdeling har inngitt høringsuttalelse til forslaget, og vår […]