All posts tagged Håndverkertjenesteloven

Nye håndverkerkontrakter

Standard Norge har fastsatt to nye kontrakter til håndverkertjenesteloven. De nye kontraktene er en totalrevisjon av håndverkerkontraktene, som har betegnelsene Byggblankett 3501 og 3502. Dette skriver Jørgen Birkeland, Standard Norge, i […]