All posts tagged Håndverkerklagenemnd

Ny klagenemnd for håndverkertjenester

Flere bransjeorganisasjoner har nå gått sammen om å etablere en ny klagenemnd for håndverkertjenester; Håndverkerklagenemnda. Denne var i drift mellom 2008 og 2011, men ble nedlagt da Forbrukerrådet trakk seg ut av samarbeidet […]