All posts tagged Håndhevelse

NYHETSBREV – DESEMBER 2011

I dette nummeret: * Nye regler om håndhevelse av anskaffelsesregelverket. * Kommunenes erstatningsansvar for utilstrekkelig avløpsvedlikehold * Ny praksis: Det får konsekvenser når bygningsmyndighetene selv bryter regler. * Håndtering av […]

Skjerpet håndhevelse av anskaffelsesreglene – lovforslaget er nå lagt frem

Regjereringen la fredag frem forslag til skjerpede regler for håndhevelse av regelverket om offentlige anskaffelser. Gjennom de nye reglene får leverandørene vesentlig sterkere skyts mot oppdragsgiverne, og det blir lettere for […]