All posts tagged Gebyr

Bygg- og anleggsbransjen varsles om store gebyrer

Arbeidstilsynet vil ta useriøse aktører i bygg- og anleggsbransjen, og varsler nå om betydelige overtredelsesgebyrer for de som bryter arbeidsmiljølovgivningen. – Poenget er å sanksjonere mot de som driver useriøst […]

Konkurransetilsynet gikk på ny smell i retten

Frostating lagmannsrett har nå avsagt dom i anbudssamarbeidssaken mot de to entreprenørselskapene Gran & Ekran AS og Grunnarbeid AS. Selskapene ble ilagt store gebyrer av Konkurransetilsynet for ulovlig anbudssamarbeid i forbindelse med Steinkjer […]

Avbestillingsgebyr ved avbestilling av bolig under oppføring

Da bustadoppføringsloven trådte i kraft 1. juli 1998, ble forbrukerkjøpere gitt en lovfestet rett til å avbestille kjøp av bolig under oppføring før overtakelse. Bustadoppføringsloven § 54 oppstiller i den […]